Skip to content

| Sisa Zorggroep Rotterdam e.o.

Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2017 is de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet waarborgt een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

U heeft een klacht:

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. Misschien bent u van mening dat wij ons werk beter kunnen doen. U kunt ons dit laten weten. Zo kunnen wij leren uit de ervaringen en wordt daarmee de kwaliteit van de verleende zorg verhoogd. Ga allereerst het gesprek aan met uw zorgverlener of neem contact op met Sisa Zorggroep. Onze inzet is samen met u tot een oplossing te komen.

Als wij er samen niet uit komen:

Dan kunt U uw vraag of klacht voorleggen aan het Klachtenloket Zorg. Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijk landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor deskundige informatie en advies bij klachten over zorgverleners.
Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.
U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Logo klachtenloket zorg