Skip to content

Sisa Zorggroep

Vergoeding thuiszorg-zorgkosten

Zorg in natura

Bij ZIN (Zorg in Natura) mag u zelf uw zorgaanbieder kiezen, regelt deze zorgaanbieder uw zorg en hoeft u geen administratie bij te houden. U moet wel een verplichte eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Zorg in natura ontvangt u alleen van zorgverleners met wie uw zorgkantoor een contract heeft. U kunt dan op een wachtlijst komen te staan. Ook komt het voor dat u wisselende zorgverleners krijgt op verschillende tijdstippen. Heeft u liever bekende gezichten op tijden die u uitkomen, kies dan voor zorg via Sisa Zorggroep. Wij hebben geen wachtlijst en werken alleen met gekwalificeerde zorgverleners. Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.

Wenst u zorg in natura dan zijn er vier mogelijkheden:

1: Zorg vanuit de zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar maakt afspraken met de zorgaanbieder en betaalt de zorgaanbieder. U kunt zelf contact opnemen met een zorgaanbieder en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.  Zie ook de website van de rijksoverheid.

Wijkverpleging kan gaan om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, het klaarzetten en toedienen van medicijnen, katheteriseren en stomazorg. Of om assistentie bij de dagelijkse levensverrichtingen zoals het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid.

2: Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)

De WLZ is bedoeld voor mensen die voortdurend zorg nodig hebben zoals bij 24-uurs zorg en permanent toezicht. Denk bijvoorbeeld aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening. Het CIZ (centrum van indicatiestelling)  bepaald of u recht heeft op zorg vanuit de WLZ. Voor het aanvragen van een indicatiestelling kunt u de website van het CIZ raadplegen.

3: Zorg vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Hulp in de huishouding, begeleiding en dagbesteding valt onder de WMO. Uw gemeente bepaald of u recht heeft op zorg vanuit de WMO. De gemeente mag voor de ondersteuning een eigen bijdrage vragen. Zie ook de website van de rijksoverheid.

4: Particuliere Thuiszorg

Particuliere zorg wordt niet betaald door de overheid. Alles wat u ontvang aan zorg betaald u dus zelf. Het voordeel hiervan is dat u helemaal zelf de controle houdt over de zorg die u ontvangt. U heeft geen toestemming nodig van de gemeente, de zorgverzekeraar of het Centrum voor indicatiestelling. In veel gevallen wordt particuliere zorg gecombineerd met een PGB.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.