Skip to content

Sisa Zorggroep

Onze zorg

Palliatieve zorg thuis

Palliatieve zorg thuis (terminale zorg)

Iedereen verdient een waardig levenseinde. Komt het overlijden dichtbij voor u of uw naaste? En is het de wens om thuis te sterven? Wij ondersteunen met palliatieve zorg thuis. We bieden zorg, menselijke aandacht en warmte. De zieke hoeft dan niet naar een hospice of een verpleeginstelling. Een fijne, geruststellende gedachte.

Medische, sociale en psychische zorg

Palliatieve zorg richt zich op het verlichten van de klachten en op het bieden van sociale en psychische ondersteuning. Ook hebben we aandacht voor spirituele vragen. Kortom: zorg voor lichaam en geest, met als doel een zo comfortabel mogelijk ziekte- en sterfbed thuis. We ondersteunen u volgens uw specifieke wensen, rekening houdend met uw geloof, cultuur en gewoonten.

Multiculturele zorg

Ervaart u cultuurverschillen? Of heeft u problemen met de taal? Bij Sisa bieden we zorg aan mensen van verschillende culturen en afkomsten. Dát is onze kracht: multiculturele thuiszorg. In onze teams werken medewerkers met verschillende culturele achtergrond. We begrijpen wat u belangrijk vindt. En wat u wel en niet wilt. We houden rekening met uw geloof, cultuur en gewoonten. Samen bekijken we welke medewerkers het best bij u passen.

Klein team, vaste gezichten

Vaste gezichten zijn belangrijk, vooral als er sprake is van dementie. Daarom werken we met kleine zorgteams. U krijgt dus niet steeds een andere zorgverlener thuis waar u aan moet wennen. Dat is het voordeel van een kleine thuiszorgorganisatie: de persoonlijke betrokkenheid.