Skip to content

Verblijf in het buitenland

Met Nederlands zorgbudget

Vergoeding zorg in het buitenland

Zorg in natura

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft en niet over een PGB beschikt, dan heeft u recht op de benodigde Wlz-zorg in natura. Er wordt hierbij wel onderscheid gemaakt tussen landen binnen de EU/EER en landen daarbuiten. De vergoeding van de Wlz-zorg in het buitenland loopt via uw zorgverzekeraar en niet via het Zorgkantoor.

PGB

Een budgethouder mag bij tijdelijk verblijf in het buitenland maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen met zijn PGB. Alleen bij palliatieve terminale zorg mag het PGB maximaal 1 jaar worden ingezet. Na zes weken aaneengesloten verblijf in het buitenland kan het PGB-bedrag verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland. U kunt ook contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.